Via embed-links is het mogelijk om data als JSON op te halen. Deze vorm van toegang wordt gebruikt vanaf o.a. Diasli.de. Het JSON-format is als volgt:

Regulier antwoord:

{
  "data": [{"kolom": "waarde"}, {"kolom": "waarde2"}],
  "parameters": {
    "parameter1": {"defaultValue":null,"label":"Label van de 
parameter","required":true,"hidden":false,"multiple":false,"options":{"aaa":"AAA", "bbb": "BBB"}
  }
}

Indien er iets is misgegaan:

{"error": "Foutmelding"}